%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%861

پرداخت آنلاین

واریز در وجه آموزشگاه فن آموزان از دو طریق زیر امکان پذیر است.

1. پرداخت کارت به کارت از طریق شماره کارت 0998-5605-2910-5022 بانک پاسارگاد به نام مجید بدرخانی یا به
شماره کارت 9500-4669-9971-6037 بانک ملی به نام مجید بدرخانی  و سپس اطلاع دادن 4 رقم آخر کارت خود از طریق ایمیل و یا تلفن.

2. پرداخت آنلاین از طریق پرکردن اطلاعات درخواستی زیر(این روش پیشنهاد می شود)

[bankmellat]

ثبت نام کانال تلگرام

پروانه تاسیس آموزشگاه راهنما

پروانه کسب