مقالات و جزوات

  • مقاومت الکتریکی و انواع آن

    مقاومت الکتریکی و انواع آن : مقاومت یکی از عناصر پرکاربرد در صنعت الکترونیک است که وظیفه محافظت مدار در برابر اضافه جریان ها را بر عهده دارد واحد اندازه گیر مقاومت ها اهم می باشد.
    ادامه مطلب
ثبت نام کانال تلگرام

پروانه تاسیس آموزشگاه راهنما

پروانه کسب